ข่าวใหม่อัพเดท

สิทธิสำหรับผู้พิการ มีอะไรบ้าง

November 21, 2019 0

สำหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิที่จะเข้ามาช่วยเหลือ ทำให้ขั้นตอนดำเนินชีวิตเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งครอบคลุมไปถึงวิถีของชีวิตของคนพิการตั้งแต่เกิดจนตาย มี 9 ข้อ ได้แก่… เบี้ยเลี้ยงคนพิการ ได้รับคนละ 500 บาท/เดือน คนพิการที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้รวมเดือนละ 1,000 บาท บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยขั้นตอนทางการแพทย์ ได้แก่… ขั้นตอนตรวจวินิจฉัย แนะแนว ให้คำปรึกษา การให้ยา รวมทั้งหัตถการพิเศษอื่นๆ การฉีดยาลดเกร็ง, […]

Protection And Advocacy

สมาคมเพื่อประชาชนที่มีความพิการ (CCD) NDRN กรรมการบริหารจะเป็นพยานถึงบทบาทที่ควรหรือไม่ควรในการพัฒนานโยบายการลงทุนการจ้างงานแห่งชาติ (NEIP) ในการสำรวจดังกล่าวมีนโยบายสนับสนุนความพิการจำนวนมากเช่นเดียวกับสมาชิกสภาคองเกรส

ระบบงานภายใน

Quick Links

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

E-Services