ฟังความคิดเห็นจากผู้พิการต่อการเลือกตั้ง

ผู้พิการถือเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ยังคงมีสิทธิเสียงในทางการเมือง พวกเขาสามารถที่จะลงคะแนนเลือกได้เหมือนกับประชาชนทั่วไป ซึ่งสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้กลุ่มผู้พิการส่วนใหญ่ต่างก็มีความตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะจะได้ใช้สิทธิเสียงที่ตนมีหลังจากเวลาผ่านไปกว่า 5 ปี จากการได้ไปสอบถามคนกลุ่มหนึ่งพวกเขาก็บอกว่าอยากให้พรรคการเมืองไทยมองชูนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อคนพิการบ้าง เพราะในประเทศไทยมีผู้พิการมากกว่า 3.8 ล้านคน และจำนวนกว่า 40% ไม่มีงานทำเพราะไม่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลในด้านการอาชีพ

อีกทั้งอยากให้ทุกฝ่ายในการเลือกตั้งช่วยกันอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการในการเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งในแง่กฎหมายถือว่ามีการรอบรับแล้วเช่นกันใน ”มาตรา 92” โดยทางกระทรงการพัฒนาสังคมก็ได้ออกมาสนับสนุนให้ออกมาลงเสียงคะแนนกันอย่างเต็มที่ โดยจะมีการจัดหน่วยเลือกตั้งเฉพาะเพื่อคนพิการมีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมกับเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ตลอดเวลา รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาด้วยตัวอักษรเบลล์

หนึ่งในนั้นคือสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่นี่มีทุกอย่างคอยอำนวยความสะดวกให้ตั้งแต่ทางเข้าจนถึงขั้นตอนการหย่อนบัตร มีห้องน้ำผู้สูงอายุ ในห้องน้ำก็มีราวจับตลอดทาง มีการจัดเตรียมที่นั่งให้เพียงพอไม่ต้องมายืนรอคิวให้เมื่อย ซึ่งตอนนี้มีผู้ออกมาลงคะแนนแล้วมากกว่า 2 หมื่นคน โดยคาดการณ์ว่าจะมีคนทยอยเข้ามาใช้สิทธิของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพราะทุกเสียงของประชาชนมีความเท่าเทียมกัน เป็นตัวตัดสินว่าใครจะได้เข้าไปช่วยพัฒนาประเทศในสภา

ความสำคัญของผู้พิการในไทย

ประเทศไทยถือว่ามีผู้พิการเยอะมากเกือบ 4 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นผู้พิการทางกำเนิดและผู้ได้รับอุบัติเหตุ ถือว่าเป็นจำนวนตัวเลขที่ไม่น้อยเลยทีเดียว จากการศึกษาพบว่าในแต่ละปีจะมีคนพิการเพิ่มขึ้น 1.2 แสนคน ปัญหาส่วนใหญ่ของคนกลุ่มนี้คือไม่สามารถหางานทำที่เหมาะสมได้ และไม่มีการสนับสนุนที่เพียงพอจากรัฐบาล เนื่องจากได้รับเงินจากรัฐบาลเพียง 800 บาทต่อเดือน เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายแล้วย่อมไม่พอใช้อย่างแน่นอน ในขณะที่ส่วนใหญ่กว่า 40% ยังไม่มีงานเป็นหลักแหล่ง ต้องคอยรับจ้างบ้าง เก็บของขายบ้าง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตเริ่มตกต่ำ เมื่อเทียบกับการดูแลของรัฐบาลของต่างประเทศนั้นแทบแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้นหากมีพรรคไหนที่สามารถชูนโยบายที่เอื้อต่อผลประโยชน์ในด้านอาชีพการงานถือว่าจะได้คะแนนเสียงจากคนกลุ่มนี้ไปไม่น้อยเลยทีเดียว