การช่วยเหลือคนพิการให้ถูกต้องแล้วต้องทำมันด้วยใจ

May 9, 2017 admin 0

กับการที่เป็นคนพิการเรื่องของการใช้ชีวิตของหลายๆ คนย่อมไม่ปกติเหมือนคนทั่วไปอยู่แล้ว เพราะด้วยความพิการที่เกิดขึ้นกับตัวเองมันทำให้เรื่องต่างๆ ในชีวิตของคนพิการต้องแปรเปลี่ยนไป การที่เราเป็นคนปกติเองหากมีโอกาสก็ควรที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อให้คนพิการสามารถชีวิตได้อย่างปกติ อย่างไรก็ตามการจะเข้าไปช่วยเหลือคนพิการเองก็ควรที่จะมีวิธีการที่จะช่วยเหลืออย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้กลายเป็นว่าไปเพิ่มความยากลำบากให้กับคนพิการเข้าไปอีก วิธีการช่วยเหลือคนพิการอย่างถูกวิธี อย่าเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ ของคนพิการ – นี่คือวิธีการแรกสำหรับการช่วยเหลือคนพิการที่ถูกต้อง นั่นคืออย่าเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ จากที่เขาเคยวางเอาไว้เด็ดขาด เพราะการที่เคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านี้จะทำให้การใช้ชีวิตของคนพิการยากขึ้นเนื่องจากความไม่คุ้นชินกับการต้องไปใช้งานสิ่งของนั้นๆ เรียนรู้การใช้อุปกรณ์สำหรับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง – เพราะคนพิการหลายคนจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือ อาทิ รถเข็น เวลาเข็นในทางลงก็ควรหันหลังแล้วค่อยๆ เข็นลงทางลาด หรือ การใช้ไม้คำยันประคองก็ควรค่อยๆ ประคองผู้พิการแบบเบาๆ […]

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

February 14, 2017 admin 0

ความเป็นมา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 23 เพื่อคุ้มครองและพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ และนำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ วิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ทั่วทุกคน และ เป็นธรรมมากที่สุด พันธกิจ พัฒนาด้านอาชีพและการศึกษาของคนพิการและผู้ช่วยเหลือคนพิการ สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรและเครือข่าย พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร