การฝึกอาชีพคนพิการใหม่

May 15, 2017 admin 0

การเป็นคนพิการไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่สามารถทำอะไรได้เลย เพราะคนพิการหลายๆ คนเราก็มักจะเห็นว่าถึงแม้ร่างกายเขาจะพิการแต่จิตใจไม่ได้พิการตามไปด้วย การพยายามหาช่องทางในการช่วยเหลือตนเองหรือครอบครัวจะเป็นสิ่งที่คนพิการส่วนใหญ่พยายามคิดอยู่ตลอด อย่างน้อยที่สุดก็คือการพยายามไม่เป็นภาระให้กับคนใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเรื่องของการมีอาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คนพิการส่วนใหญ่ต้องการมากที่สุด เพราะหากว่าพวกเขามีอาชีพนั่นก็หมายถึงว่าพวกเขาสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้โดยไม่ต้องไปพึ่งพาใคร สถานที่ฝึกอาชีพของคนพิการ ปัจจุบันก็มีหลากหลายสถานที่พยายามจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการได้เข้ามาฝึกวิชาชีพทั้งหลายเพื่อสามารถนำไปเป็นวิชาชีพติดตัวเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ซึ่งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง คนพิการทุกคนสามารถไปสมัครฝึกอาชีพได้ อาทิ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง อ.พระประแดง สมุทรปราการ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น อ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูลเผ่าพนัส อ.เมือง อุบลราชธานี ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน อ.แม่แตง เชียงใหม่ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา […]