ฟังความคิดเห็นจากผู้พิการต่อการเลือกตั้ง

June 10, 2019 admin 0

ผู้พิการถือเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ยังคงมีสิทธิเสียงในทางการเมือง พวกเขาสามารถที่จะลงคะแนนเลือกได้เหมือนกับประชาชนทั่วไป ซึ่งสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้กลุ่มผู้พิการส่วนใหญ่ต่างก็มีความตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะจะได้ใช้สิทธิเสียงที่ตนมีหลังจากเวลาผ่านไปกว่า 5 ปี