Equipment_for_human_side

อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการมีอะไร แต่ละอย่างช่วยผู้พิการทางด้านไหน

January 12, 2018 admin 0

ด้วยความพิการที่ไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างเหมือนคนทั่วไปได้ทำให้คนพิการจำนวนมากจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เครื่องช่วยเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด เราจะเห็นว่าคนพิการแต่ละประเภทก็ต้องการอุปกรณ์เครื่องช่วยที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าพวกเขามีความพิการทางด้านไหนก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในด้านนั้นเข้าไปช่วยเหลือ ซึ่งหากมีการจำแนกประเภทของอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการออกมาแล้วก็จะรู้ว่าอุปกรณ์แต่ละประเภทนั้นเป็นอะไรและสามารถช่วยผู้พิการในด้านไหนได้บ้าง ประเภทของอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการพร้อมลักษณะการช่วยเหลือ รถนั่งคนพิการหรือวีลแชร์ – ลักษณะจะเป็นรถที่มี 2 ล้อขนาดใหญ่และมี 2 ล้อขนาดเล็กอยู่ด้านหน้า มีหน้าที่เอาไว้ช่วยเหลือผู้พิการที่ไม่สามารถเดินด้วยตนเองได้ตามแต่เหตุผลด้านความพิการของคนๆ นั้น ส่วนใหญ่แล้วผู้พิการทางขา ทางสายตา ก็มักจะเลือกใช้รถนั่งคนพิการหรือวีลแชร์ตามความเหมาะสมของตนเอง ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน หรืออุปกรณ์ช่วยเดิน – จะมีด้วยกันอยู่หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นไม้เท้าขาเดียว ไม้เท้า 4 ขา ไม้เท้า […]