สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่สาธารณะของคนพิการมีอะไรบ้าง

June 30, 2017 admin 0

ด้วยความที่เข้าใจได้ว่าคนพิการไม่สามารถจะใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนกับคนเราทั่วไป เพราะฉะนั้นการมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการตามพื้นที่สาธารณะต่างๆ จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆ ประเทศบนโลกใบนี้จะต้องทำ มันเหมือนกับเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความเท่าเทียมระหว่างคนปกติกับคนพิการว่าถึงแม้เขาจะเป็นผู้พิการแต่ก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนทั่วไปได้อย่างปกติสุข ซึ่งในประเทศไทยเองสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่สาธารณะของคนพิการก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายเลยทีเดียว สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่สาธารณะสำหรับคนพิการ ที่นั่งสำหรับคนพิการ – เรามักจะเห็นว่าเวลาไปสถานทีสาธารณะต่างๆ มักจะมีที่นั่งพิเศษสำหรับคนพิการเอาไว้เพื่อคอยอำนวยความสะดวกในกรณีที่คนพิการต้องใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าว อาทิ บริเวณโรงพยาบาลก็จะมีที่นั่งสำหรับคนพิการที่เมื่อขึ้นจากลิฟต์มาก็สามารถนั่งรอพบแพทย์หรือยื่นบัดนัดต่างๆ เป็นต้น ที่จอดรถสำหรับคนพิการ – นี่คือสิ่งที่เราเห็นได้บ่อยที่สุดสำหรับที่จอดรถของคนพิการ โดยส่วนมากจะเป็นการเว้นพื้นที่โดยมีการทำเครื่องหมายเฉพาะเอาไว้ให้ในบริเวณที่จะทำให้คนพิการสะดวกต่อการใช้บริการสถานที่ต่างๆ อาทิ สถานที่ราชการ, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยมักจะทำพื้นที่จอดรถคนพิการไว้ใกล้กับทางเข้าออกเพื่อสะดวกในการเดินทางมาทำธุระ ทางลาด – […]

ภาษามือใช้กับคนพิการอย่างไรให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราอยากสื่ออกไป

June 18, 2017 admin 0

ภาษามือคือภาษาที่ใช้สำหรับคนพิการทางด้านการได้ยิน เป็นการใช้เพื่อบ่งบอกถึงความต้องการสื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินให้เข้าใจว่าต้องการสื่อสารอะไรกับพวกเขา โดยภาษามือที่แสดงออกมาก็จะเป็นการสื่อภาษาเฉพาะตัวที่ผู้พิการทางการได้ยินจะเข้าใจว่าหมายถึงอะไร ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีความสำคัญสำหรับการสื่อสารกับพวกเขาเป็นอย่างมาก เพราะมันจะทำให้พวกเขาได้รับรู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร เราจะสังเกตได้ว่าทุกวันนี้สื่อทางทีวีต่างๆ เองก็พยายามให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นด้วยการมีการบอกภาษามือในมุมเล็กๆ ของจอทีวีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก ภาษามือที่สำคัญสำหรับคนพิการ การฝีกที่จะใช้ภาษามือเพื่อสื่อสารกับคนพิการ หรือคนพิการเองที่ต้องการจะฝึกใช้ภาษามือเพื่อสื่อสารกับคนอื่นก็มีคำพูดพื้นฐานแบบง่ายๆ ที่สามารถเอาไว้ติดต่อสื่อสารกันได้ ดังนี้ ขอบคุณ – ให้แบมือทั้ง 2 ข้าง โดยให้นิ้วชิดติดกัน จากนั้นก็ให้ทำการยกมือขึ้นเพื่อให้ขนานกันแบบแนวตั้งแล้วค่อยๆ ดึงมือทั้ง 2 ข้างนี้ออกจากกัน ขอโทษ […]

เครื่องมือในการช่วยเหลือความพิการมีอะไรบ้าง ใช้ทำอย่างไร

June 16, 2017 admin 0

สำหรับผู้ที่เป็นคนพิการอย่างที่เราทุกคนรู้กันดีก็คือเป็นคนที่มีอวัยวะในร่างกายไม่ครบ 32 ประการ ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยให้คนพิการเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติก็คือก็มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีความสำคัญอย่างมากกับเหล่าบรรดาคนพิการทุกคน ซึ่งเครื่องมือแต่ละชนิดก็จะมีความสำคัญแตกต่างกันออกไปตามแต่ว่าความพิการใดจะเหมาะสมกับการใช้เครื่องมืออะไรบ้าง เครื่องมือที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้พิการมีอะไรบ้าง และใช้งานอย่างไร รถนั่งคนพิการ หรือ วีลแชร์ – คือรถเข็นนั่งสำหรับคนที่พิการที่ไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเอง จะมีล้อขนาดใหญ่ 2 ล้อ มีล้อขนาดเล็กด้านหน้า 2 ล้อ มีเก้าอี้สำหรับนั่งรวมถึงที่พักขา โดยรถวีลแชร์จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับความพิการเพื่อนำมาใช้งานโดยแบบของรถวีลแชร์ก็จะมีแบบ รถมาตรฐานขนาดใหญ่, มาตรฐานขนาดเล็ก, แบบช่วยเหลือตนเอง, แบบไตรวีลเลอร์ […]

วิธีการแบ่งแยกประเภทของคนพิการ

June 11, 2017 admin 0

คนที่มีอวัยวะของร่างกายไม่สมประกอบเราจะเรียกกันว่าเป็น คนพิการ ซึ่งเวลาที่เราเห็นโดยทั่วไปเมื่อพบกับคนที่ร่างกายไม่สมประกอบเราก็จะเรียกแต่คนพิการโดยที่เราอาจไม่ได้รับรู้ว่าจริงๆ แล้วคนพิการประเภทต่างๆ ก็มีการแบ่งเอาไว้ค่อนข้างชัดเจน 9 ประเภท ประเภทของคนพิการ พิการทางการมองเห็น – ศูนย์เสียการมองเห็นจนไม่ได้รับการศึกษาด้วยการใช้สายตาปกติได้ แต่ก็สามารถศึกษาได้จากการเรียนที่แตกต่างกับคนอื่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย ได้แก่ คนตาบอด คือ ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลย ต้องใช้อักษรเบลล์หรือการฟังเสียง กับ คนตาบอดบางส่วน คือ เห็นอย่างเลือนราง พอมองเห็นบ้างในระดับที่ใกล้สายตา […]

เขียนอักษรเบลล์ให้คนพิการทางสายตาอย่างไรให้เข้าใจง่าย

June 7, 2017 admin 0

อักษรเบลล์ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้พิการทางสายตา ด้วยความที่เขาไม่สามารถมองเห็นได้ทำให้ไม่สามารถอ่านหนังสือ หรือศึกษาหาความรู้ต่างๆ อะไรได้เลย ด้วยเหตุนี้เองทำให้ต้องเกิดการคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องการประดิษฐ์อักษรเบลล์ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ผู้พิการทางสายตาสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารรวมถึงสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น ซึ่งหลายคนอาจมองว่าอักษรเบลล์เป็นสิ่งที่ต้องถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะจากคนที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น ทว่าจริงๆ แล้วอักษรเบลล์สามารถทำขึ้นเองได้โดยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากอย่างที่คิด การเขียนอักษรเบลล์ให้คนพิการทางสายตาเข้าใจได้ง่ายขึ้น อย่างที่กล่าวไปในตอนแรกว่าหลายคนมักมองถึงเรื่องการเขียนอักษรเบลล์เป็นเรื่องที่ยาก ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางแต่จริงๆ แล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่ใครหลายคนคิดเลย ถึงกระนั้นก็ตามสิ่งแรกที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้หากต้องการเขียนอักษรเบลล์ก็คือ ต้องจำโค๊ดรหัสของตัวอักษรให้ได้เสียก่อน ซึ่งตัวอักษรไทย อังกฤษ ตัวเลข ก็จะมีโค๊ดที่แตกต่างกันออกไป แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหากว่าเราจะใช้การฝึกจำบ่อยๆ ใช้การฝึกฝนเยอะๆ มันจะช่วยให้เราจำได้เป็นอย่างดี เมื่อเราเริ่มจำจุดต่างๆ ของอักษรเบลล์ได้สิ่งต่อมาที่เราต้องรู้ก็คืออักษรเบลล์จะเป็นจุดที่มีลักษณะนูนๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้สัมผัสพร้อมกับเข้าใจว่ามันคืออักษรอะไร […]