การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

May 31, 2017 admin 0

ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้บุคคลคนหนึ่งเกิดเป็นความพิการขึ้นมากับตัวเองเชื่อว่าเพียงแค่นี้ความรู้สึกทางด้านจิตใจมันก็ย่ำแย่มากพอในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แล้ว การที่สังคมเองพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนพิการจึงเป็นสิ่งที่ควรต้องทำเป็นอย่างมาก เพราะการที่เป็นคนพิการไม่ได้หมายความว่าจะเป็นบุคคลที่สังคมไม่ต้องการ เขาเพียงแค่เป็นคนที่สามารถทำกิจกรรมบางชนิดได้อย่างจำกัดเท่านั้น ซึ่งสิ่งที่จะช่วยเยียวยาคนพิการที่ดีได้คือการพยายามพัฒนาและให้โอกาสกับคนพิการเหล่านี้ วิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ การรู้จักสอนอาชีพต่างๆ ให้กับคนพิการ – คนพิการบางคนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แต่ในขณะเดียวกันคนพิการบางคนด้วยความพิการของเขาเองทำให้มีข้อจำกัดหลายๆ ด้านที่ไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ การมีสถานที่ที่ช่วยสอนอาชีพต่างๆ ให้กับคนพิการจึงถือว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการเหล่านี้อย่างหนึ่ง เพราะอย่างน้อยที่สุดการที่พวกเขามีอาชีพก็ทำให้สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ ไม่เป็นภาระกับสังคม เปิดกว้างด้านการทำงานกับคนพิการ – ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าหลายบริษัทเปิดโอกาสให้คนพิการเข้ามาทำงานกันมากขึ้น ซึ่งต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก เพราะคนพิการบางคนอาจมีอวัยวะบางอย่างที่ขาดหายไป แต่ความฉลาดในสมองไม่ได้หายไปด้วยแถมยังสามารถทำได้ดีกว่าคนปกติอีกต่างหาก สิ่งนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่มีความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ – แม้ในปัจจุบันสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานสำหรับคนพิการ […]

การฝึกอาชีพคนพิการใหม่

May 15, 2017 admin 0

การเป็นคนพิการไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่สามารถทำอะไรได้เลย เพราะคนพิการหลายๆ คนเราก็มักจะเห็นว่าถึงแม้ร่างกายเขาจะพิการแต่จิตใจไม่ได้พิการตามไปด้วย การพยายามหาช่องทางในการช่วยเหลือตนเองหรือครอบครัวจะเป็นสิ่งที่คนพิการส่วนใหญ่พยายามคิดอยู่ตลอด อย่างน้อยที่สุดก็คือการพยายามไม่เป็นภาระให้กับคนใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเรื่องของการมีอาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คนพิการส่วนใหญ่ต้องการมากที่สุด เพราะหากว่าพวกเขามีอาชีพนั่นก็หมายถึงว่าพวกเขาสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้โดยไม่ต้องไปพึ่งพาใคร สถานที่ฝึกอาชีพของคนพิการ ปัจจุบันก็มีหลากหลายสถานที่พยายามจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการได้เข้ามาฝึกวิชาชีพทั้งหลายเพื่อสามารถนำไปเป็นวิชาชีพติดตัวเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ซึ่งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง คนพิการทุกคนสามารถไปสมัครฝึกอาชีพได้ อาทิ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง อ.พระประแดง สมุทรปราการ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น อ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูลเผ่าพนัส อ.เมือง อุบลราชธานี ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน อ.แม่แตง เชียงใหม่ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา […]

การช่วยเหลือคนพิการให้ถูกต้องแล้วต้องทำมันด้วยใจ

May 9, 2017 admin 0

กับการที่เป็นคนพิการเรื่องของการใช้ชีวิตของหลายๆ คนย่อมไม่ปกติเหมือนคนทั่วไปอยู่แล้ว เพราะด้วยความพิการที่เกิดขึ้นกับตัวเองมันทำให้เรื่องต่างๆ ในชีวิตของคนพิการต้องแปรเปลี่ยนไป การที่เราเป็นคนปกติเองหากมีโอกาสก็ควรที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อให้คนพิการสามารถชีวิตได้อย่างปกติ อย่างไรก็ตามการจะเข้าไปช่วยเหลือคนพิการเองก็ควรที่จะมีวิธีการที่จะช่วยเหลืออย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้กลายเป็นว่าไปเพิ่มความยากลำบากให้กับคนพิการเข้าไปอีก วิธีการช่วยเหลือคนพิการอย่างถูกวิธี อย่าเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ ของคนพิการ – นี่คือวิธีการแรกสำหรับการช่วยเหลือคนพิการที่ถูกต้อง นั่นคืออย่าเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ จากที่เขาเคยวางเอาไว้เด็ดขาด เพราะการที่เคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านี้จะทำให้การใช้ชีวิตของคนพิการยากขึ้นเนื่องจากความไม่คุ้นชินกับการต้องไปใช้งานสิ่งของนั้นๆ เรียนรู้การใช้อุปกรณ์สำหรับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง – เพราะคนพิการหลายคนจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือ อาทิ รถเข็น เวลาเข็นในทางลงก็ควรหันหลังแล้วค่อยๆ เข็นลงทางลาด หรือ การใช้ไม้คำยันประคองก็ควรค่อยๆ ประคองผู้พิการแบบเบาๆ […]