อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการมีอะไร แต่ละอย่างช่วยผู้พิการทางด้านไหน

Equipment_for_human_side

Equipment_for_human_side

ด้วยความพิการที่ไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างเหมือนคนทั่วไปได้ทำให้คนพิการจำนวนมากจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เครื่องช่วยเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด เราจะเห็นว่าคนพิการแต่ละประเภทก็ต้องการอุปกรณ์เครื่องช่วยที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าพวกเขามีความพิการทางด้านไหนก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในด้านนั้นเข้าไปช่วยเหลือ ซึ่งหากมีการจำแนกประเภทของอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการออกมาแล้วก็จะรู้ว่าอุปกรณ์แต่ละประเภทนั้นเป็นอะไรและสามารถช่วยผู้พิการในด้านไหนได้บ้าง

ประเภทของอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการพร้อมลักษณะการช่วยเหลือ

  1. รถนั่งคนพิการหรือวีลแชร์ – ลักษณะจะเป็นรถที่มี 2 ล้อขนาดใหญ่และมี 2 ล้อขนาดเล็กอยู่ด้านหน้า มีหน้าที่เอาไว้ช่วยเหลือผู้พิการที่ไม่สามารถเดินด้วยตนเองได้ตามแต่เหตุผลด้านความพิการของคนๆ นั้น ส่วนใหญ่แล้วผู้พิการทางขา ทางสายตา ก็มักจะเลือกใช้รถนั่งคนพิการหรือวีลแชร์ตามความเหมาะสมของตนเอง
  2. ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน หรืออุปกรณ์ช่วยเดิน – จะมีด้วยกันอยู่หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นไม้เท้าขาเดียว ไม้เท้า 4 ขา ไม้เท้า 3 ขา ไม้เท้าขาวสำหรับผู้พิการทางสายตา เครื่องช่วยเดินแบบมีล้อ ซึ่งการใช้งานก็คือเพื่อให้ผู้พิการสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้องไม่สะดุดหรือเดินผิดทาง แน่นอนว่าจะช่วยผู้พิการในด้านการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าสามารถใช้ได้กับผู้พิการทุกประเภท
  3. เครื่องช่วยฟัง – เป็นอุปกรณ์ที่จะเสียบเอาไว้กับหูของผู้พิการเพื่อให้สามารถได้ยินเสียงจากภายนอกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เน้นหนักไปที่ผู้พิการทางด้านการได้ยินเป็นหลัก เครื่องช่วยฟังนี้จะทำให้ผู้พิการทางด้านการได้ยินสามารถรับรู้เกี่ยวกับเสียงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  4. ที่นั่งสำหรับขับถ่าย – เป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับผู้พิการที่ไม่สามารถขยับตัวไปไหนมาไหนได้ หากต้องการขับถ่ายก็จะมีอุปกรณ์ประเภทนี้ทำให้เรื่องของการขับถ่ายเป็นสิ่งที่สะดวกมากขึ้น ลักษณะเหมือนกับเก้าอี้นั่งแต่ตรงกลางจะมีโถสำหรับใส่ของเสีย เมื่อถ่ายเสร็จเรียบร้อยก็ให้เอาโถดังกล่าวไปทำความสะอาด

นอกจากที่กล่าวมานี้ซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยพื้นฐานสำหรับผู้พิการแล้วปัจจุบันนี้ก็ได้มีการสร้างอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ขึ้นมาอีกมากมายเพื่อให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติมากที่สุด อีกทั้งยังช่วยทำให้เกิดกำลังใจชั้นดีต่อผู้พิการที่คนอื่นเห็นความสำคัญของพวกเขาในการทำอุปกรณ์ช่วยเหลือเหล่านี้ขึ้นมา เป็นสิ่งที่ผู้พิการจะได้เข้าใจว่าจริงๆ แล้วสังคมไม่เคยทอดทิ้งผู้พิการเหล่านี้เลยมีแต่การหยิบยืนโอกาสและสิ่งดีๆ ให้กับพวกเขาเสมอมา