สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่สาธารณะของคนพิการมีอะไรบ้าง

ด้วยความที่เข้าใจได้ว่าคนพิการไม่สามารถจะใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนกับคนเราทั่วไป เพราะฉะนั้นการมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการตามพื้นที่สาธารณะต่างๆ จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆ ประเทศบนโลกใบนี้จะต้องทำ มันเหมือนกับเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความเท่าเทียมระหว่างคนปกติกับคนพิการว่าถึงแม้เขาจะเป็นผู้พิการแต่ก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนทั่วไปได้อย่างปกติสุข ซึ่งในประเทศไทยเองสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่สาธารณะของคนพิการก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายเลยทีเดียว

สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่สาธารณะสำหรับคนพิการ

  1. ที่นั่งสำหรับคนพิการ – เรามักจะเห็นว่าเวลาไปสถานทีสาธารณะต่างๆ มักจะมีที่นั่งพิเศษสำหรับคนพิการเอาไว้เพื่อคอยอำนวยความสะดวกในกรณีที่คนพิการต้องใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าว อาทิ บริเวณโรงพยาบาลก็จะมีที่นั่งสำหรับคนพิการที่เมื่อขึ้นจากลิฟต์มาก็สามารถนั่งรอพบแพทย์หรือยื่นบัดนัดต่างๆ เป็นต้น
  2. ที่จอดรถสำหรับคนพิการ – นี่คือสิ่งที่เราเห็นได้บ่อยที่สุดสำหรับที่จอดรถของคนพิการ โดยส่วนมากจะเป็นการเว้นพื้นที่โดยมีการทำเครื่องหมายเฉพาะเอาไว้ให้ในบริเวณที่จะทำให้คนพิการสะดวกต่อการใช้บริการสถานที่ต่างๆ อาทิ สถานที่ราชการ, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยมักจะทำพื้นที่จอดรถคนพิการไว้ใกล้กับทางเข้าออกเพื่อสะดวกในการเดินทางมาทำธุระ
  3. ทางลาด – มีไว้เพื่อให้คนพิการที่มีปัญหาเรื่องการเดินหรือเรื่องสายตาสามารถใช้ทางลาดเพื่อเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ไม่จำเป็นต้องก้าวเป็นขั้นบันไดเพราะมันอาจทำให้เกิดสะดุดพลาดล้มได้ ส่วนมากก็มักจะเห็นตามรถไฟฟ้า, ห้างสรรพสินค้า หรือทางเดินทั่วไปที่มีการจัดสรรไว้ให้คนพิการ
  4. ห้องน้ำสำหรับคนพิการ – ต้องเข้าใจว่าคนพิการหลายๆ คนไม่สามารถใช้ห้องน้ำแบบเดียวกับคนปกติได้ ด้วยเรื่องของพื้นที่ ความสะดวกสบาย ห้องน้ำคนพิการจึงมักจะมีขนาดใหญ่กว่าปกติเพื่อเป็นการเผื่อให้รถวีลแชร์สามารถเข้าไปได้ มีราวจับ หรือบางทีทำไว้แบบไม่มีกลอนประตูเผื่อว่าหากเกิดอุบัติเหตุคนที่อยู่ด้านนอกจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ทัน
  5. พื้นผิวสัมผัสเฉพาะ – ส่วนมากจะใช้กับคนที่พิการทางสายตา เราจะเห็นว่าเวลาคนเหล่านี้ใช้ไม้เท้าบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่สามารถรับรู้ได้ว่าทางตรงนี้มีก้าวขึ้นลงหรือสามารถเดินได้แค่ไหน การมีพื้นผิวสัมผัสเฉพาะ เช่น พื้นที่เป็นปุ่มหลายปุ่มขึ้นมาจะทำให้คนพิการทางสายตารับรู้ได้ว่าเขาสามารถเดินไปทางไหนได้
  6. บันไดเลื่อนสำหรับคนพิการ – เรามักจะเห็นตามรถไฟฟ้าหรือห้างสรรพสินค้าบางแห่งที่จะมีบันไดเลื่อนเฉพาะสำหรับผู้พิการโดยอาจเป็นรถนั่งให้ขึ้นลงไปได้จนถึงจุดหมาย หรือบันไดเลื่อนแบบพิเศษที่เหมาะสมกับผู้พิการทุกคน