สิ่งอำนวยความสะดวกยุคใหม่สำหรับคนพิการในปัจจุบัน

แม้ว่าคนพิการจะเป็นคนที่มีร่างกายไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนคนทั่วไป แต่จริงๆ แล้วคนพิการเหล่านี้เองก็สามารถทีจะอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปกติสุข ยิ่งในสังคมปัจจุบันนี้ด้วยความที่ได้รับการศึกษาและเข้าใจในความพิการเหล่านี้มากขึ้น จึงทำให้คนพิการกลายเป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้นกว่าแต่ก่อนได้มากเช่นเดียวกัน สังเกตง่ายๆ ได้จากการที่เวลาเราเดินทางไปสถานที่ไหนก็ตามมักจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เอาไว้ให้สำหรับคนพิการอยู่เสมอ ซึ่งมันบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่านี่คือสังคมที่เท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในยุคปัจจุบัน

  1. บันไดเลื่อนสำหรับผู้ที่ใช้วีลแชร์ – สิ่งอำนวยความสะดวกนี้เราสามารถเห็นได้บ่อยมากตามสถานที่ต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีการขึ้นลงจากชั้นหนึ่งไปยังอีกชั้นหนึ่ง อาทิ สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น ด้วยสถานที่ดังกล่าวไม่ได้มีจำนวนชั้นมากมายนักประกอบกับการใช้ลิฟต์ก็ดูจะไม่เพียงพอ การมีบันไดเลื่อนสำหรับคนพิการจึงกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการที่ต้องนั่งวีลแชร์ก็สามารถใช้บริการในสถานที่เหล่านี้ได้เช่นกัน
  2. ห้องน้ำสำหรับคนพิการ – ทุกวันนี้สถานที่สาธารณะแทบจะทุกที่ค่อนข้างให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยของผู้พิการเป็นอย่างมาก เราจะเห็นได้ว่าตามสถานที่ราชการ. ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ นอกจากจะมีห้องน้ำสำหรับผู้ชายกับผู้หญิงแล้วยังมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการที่จะมีขนาดใหญ่กว่ารวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีให้กับผู้พิการทุกคนด้วย
  3. ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ – เราจะเห็นว่าตามสถานที่ต่างๆ มักจะมีการเว้นช่องจอดรถพร้อมกับทำสัญลักษณ์คนพิการเอาไว้ซึ่งส่วนใหญ่ที่จอดรถตรงจุดนี้จะอยู่ใกล้เคียงกับทางเข้าสถานที่อย่างมาก นั่นก็เพราะต้องการให้คนพิการได้สามารถใช้บริการสถานที่เหล่านี้ได้อย่างสะดวกสบาย การมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างที่จอดรถก็จะช่วยให้คนพิการไม่ต้องเดินไกลๆ มายังสถานที่เหล่านั้นนั่นเอง
  4. ทางลาดสำหรับคนพิการ – เราจะเห็นได้ตามท้องถนนทั่วไปหรือตามสถานที่ต่างๆ ที่ต้องมีจังหวะการเดินขึ้นหรือลง ซึ่งถ้าคนปกติเราก็สามารถใช้บันไดได้ แต่สำหรับคนพิการบางประเภทไม่สามารถใช้บันไดได้ก็จะมีทางลาดสำหรับให้ผู้พิการเหล่านั้นสามารถเดินทางต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องคิดมากว่าจะใช้วิธีไหนในการเดินทางต่อไป

สิ่งต่างๆ ทีเอ่ยมาเหล่านี้ถือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเบื้องต้นที่เราเห็นได้ทั่วไปที่ทางภาครัฐหรือภาคเอกชนหลายๆ แห่งก็มีจัดเตรียมไว้ให้สำหรับผู้พิการทุกท่านให้พวกเขาได้รู้สึกว่าสามารถใช้ชีวิตอยู่กับสังคมร่วมกับผู้ที่มีร่างกายปกติได้อย่างไม่มีปัญหา