สิทธิประโยชน์ของคนพิการที่ควรจะได้รับ

สิ่งหนึ่งที่สังคมรับรู้มาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องของคนพิการก็คือ เขาเหล่านั้นถือว่าเป็นบุคคลที่โชคร้ายซึ่งมีร่างกายไม่สมประกอบอย่างที่เราๆ เป็นกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตามพวกเขาเองก็คงไม่ต้องการให้คนทั่วไปมองพวกเขาว่าเป็นคนน่าสงสาร หรือเป็นคนที่ไม่มีความสำคัญกับสังคม เพราะคนพิการทุกคนเองก็ต้องการที่จะใช้ชีวิตให้เหมือนกับคนธรรมดาทั่วไป ไม่ได้ต้องการให้มองพวกเขาว่าเป็นคนที่แตกต่างแต่ประการใด ถึงกระนั้นการเป็นผู้พิการก็ควรที่จะมีสิทธิประโยชน์ที่ได้มากกว่าคนทั่วไปอยู่บ้างเล็กน้อย เนื่องจากการใช้ชีวิตของพวกเขามีความยากลำบากกว่าคนธรรมดาทั่วไปค่อนข้างมากอยู่เหมือนกัน

สิทธิประโยชน์ของคนพิการที่พวกเขาควรได้รับ

  1. สิทธิเรื่องของการรักษาพยาบาล – การรักษาพยาบาลถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือคนพิการเองสมควรที่จะได้รับอย่างเต็มที่ แล้วยิ่งเป็นคนพิการด้วยยิ่งต้องสมควรได้รับสิทธิในการรักษามากกว่าคนทั่วไป อย่างน้อยๆ ที่สุดก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความพิการของเขาที่หน่วยงานประเภทโรงพยาบาลต้องมีการให้สิทธิที่ดีที่สุดกับคนพิการเหล่านี้
  2. สิทธิในเรื่องการศึกษา – แม้จะเป็นผู้พิการแต่พวกเขาก็ควรที่จะต้องได้รับการศึกษาไม่ต่างกับคนทั่วไปเลยแม้แต่น้อย ซึ่งทุกวันนี้เราจะเห็นว่ามีโรงเรียนสำหรับผู้พิการเฉพาะทางหลายๆ ด้านซึ่งนั่นนับว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการที่จะให้คนพิการเหล่านี้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อสามารถพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้ในอนาคต หรืออย่างน้อยที่สุดสามารถดูแลตัวเองไม่ให้เป็นภาระของสังคม ดูแลครอบครัวให้มีความสุขก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี
  3. สิทธิในการฝึกอาชีพ – ทุกวันนี้คนพิการเองก็มีศูนย์ฝึกอาชีพสำหรับการนำความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพต่างๆ อยู่แล้ว ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยในการที่พวกเขาจะสามารถมีวิชาความรู้ในการทำมาหากินต่อไป เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่คนพิการควรได้รับสิทธิให้มากพอๆ กับสิทธิอื่นๆ เลยด้วย
  4. สิทธิทางด้านการใช้ชีวิตในสังคม – ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าคนพิการเองค่อนข้างได้รับความเห็นใจจากสังคมมากขึ้นรวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์จากสังคมที่ให้ความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน อาทิ ห้องน้ำสำหรับคนพิการ, ที่จอดรถสำหรับคนพิการ, รถเข็นสำหรับคนพิการ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นสิ่งที่สังคมควรมอบให้กับคนพิการที่เขาไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไป
  5. สิทธิด้านการดูแลจากภาครัฐ – จำพวกเงินสนับสนุนต่างๆ ที่ให้กับคนพิการคือสิ่งที่พวกเขาก็สมควรได้รับจากภาครัฐในการดูแลด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อที่ว่าอย่างน้อยหากพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ก็ยังพอมีเงินมาช่วยเหลือจุนเจือในครอบครัวก็ยังดี