สถานการณ์การทำงานของคนพิการ ตลกร้ายของสังคมไทย

คนพิการถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก แม้ว่าตอนนี้ตามแหล่งสาธารณะต่างได้มีการพัฒนาจุดบริการสำหรับผู้พิการมากขึ้น ทำให้พวกเค้าใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้นก็จริง แต่เรื่องการทำงานของผู้พิการนั้นยังต้องบอกว่าห่างไกลอีกเยอะมาก มาดูกันว่าสถานการณ์การทำงานของคนพิการในไทยเป็นอย่างไร

ปริมาณคนทำงานในวัยทำงาน

จากข้อมูลที่สำรวจมาถือว่าน่าสนใจ และน่าตกใจมากสำหรับปริมาณผู้พิการในการเข้าทำงาน จากข้อมูลบอกว่า คนพิการในประเทศไทยมีทั้งหมด 1.6 ล้านคน อยู่ในวัยทำงาน 7.5 แสนคน จากทั้งหมดกว่าเจ็ดแสนกว่าคนนั้น มีงานทำเพียงแค่ 2 แสนคนเท่านั้นเอง หากเทียบเป็นร้อยละถือว่าน้อยมากทีเดียว ยังมีผู้พิการอีกมากที่สามารถทำงานได้แต่ไม่ได้ทำ หรือขาดโอกาสในการทำงาน ทำไมถึงเป็นแบบนั้น

นายจ้างเลือกทางอื่นมากกว่า

เหตุผลข้อแรกและข้อสำคัญที่ทำให้ผู้พิการขาดโอกาสในการทำงาน คงจะเป็นเรื่องของทางเลือกของนายจ้าง พวกเค้าเลือกที่จะจ่ายเงินสมทบกองทุนผู้พิการมากกว่า(มาตรา 34) การเปิดตำแหน่งให้ผู้พิการเข้ามาทำงานในหน่วยงาน พวกเค้ามองว่าการจ่ายเงินเป็นสิ่งที่สะดวกและเสียน้อยกว่า การเปิดให้ผู้พิการเข้ามาทำงานอาจจะต้องมีการเพิ่มจุดบริการให้กับผู้พิการอีกไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำ ทางเดิน ลิฟต์ และการอำนวยความสะดวกอื่นอีก ซึ่งเป็นการลงทุนสูง(ในสายตานายจ้าง) ทำให้มาตรา 33 ที่บอกว่าจะต้องจ้างคนพิการ 1 คนต่อพนักงาน 100 คน เป็นเสือกระดาษไป

อีกหนึ่งมาตราน่าสนใจคือ มาตรา 35 การเปิดพื้นที่ให้ผู้พิการเข้ามาขายของ ตรงนี้หากเป็นพื้นที่หน้าโรงงาน หรือ อาคารสำนักงานก็จะดี แต่เอาเข้าจริงก็ไม่ได้เปิดพื้นที่ให้ผู้พิการเลย เนื่องจากพื้นที่เหล่านั้นถูกจับจองโดยพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่อยู่แล้ว เลยทำให้แทนที่จะให้ผู้พิการได้มีโอกาสสร้างรายได้จากการขาย ก็ทำไม่ได้อีกเช่นกัน

หน่วยงานราชการไม่มีตำแหน่ง

อีกเรื่องน่าสนใจ คือ หน่วยงานราชการเองเวลาเปิดสอบ หรือ เปิดตำแหน่งเพื่อคัดคนเข้าทำงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานระดับท้องถิ่น หรือ ส่วนกลาง โอกาสของคนพิการเข้าสู่ตำแหน่งนั้นยากมาก หรือแทบเป็นไปไม่ได้เลย การได้เห็นผู้พิการเข้าไปทำงานบรรจุข้าราชการ หรือแม้แต่ลูกจ้างก็ตาม นั่นทำให้เราเห็นว่าแม้แต่หน่วยงานราชการก็ยังไม่มีผู้พิการเข้าไปทำงานแล้ว จะให้หน่วยงานเอกชนมีผู้พิการเข้าไปทำงานได้อย่างไร จากประเด็นเหล่านี้ก็ต้องมาดูกันว่าในอนาคตจะมีการออกกฎหมายเพื่อบังคับ รวมถึงทำความเข้าใจชี้แจงให้หน่วยงานเอกชน และภาครัฐ เปิดโอกาสให้ผู้พิการมีงานทำมากขึ้น