ภาษามือใช้กับคนพิการอย่างไรให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราอยากสื่ออกไป

ภาษามือคือภาษาที่ใช้สำหรับคนพิการทางด้านการได้ยิน เป็นการใช้เพื่อบ่งบอกถึงความต้องการสื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินให้เข้าใจว่าต้องการสื่อสารอะไรกับพวกเขา โดยภาษามือที่แสดงออกมาก็จะเป็นการสื่อภาษาเฉพาะตัวที่ผู้พิการทางการได้ยินจะเข้าใจว่าหมายถึงอะไร ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีความสำคัญสำหรับการสื่อสารกับพวกเขาเป็นอย่างมาก เพราะมันจะทำให้พวกเขาได้รับรู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร เราจะสังเกตได้ว่าทุกวันนี้สื่อทางทีวีต่างๆ เองก็พยายามให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นด้วยการมีการบอกภาษามือในมุมเล็กๆ ของจอทีวีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก

ภาษามือที่สำคัญสำหรับคนพิการ

การฝีกที่จะใช้ภาษามือเพื่อสื่อสารกับคนพิการ หรือคนพิการเองที่ต้องการจะฝึกใช้ภาษามือเพื่อสื่อสารกับคนอื่นก็มีคำพูดพื้นฐานแบบง่ายๆ ที่สามารถเอาไว้ติดต่อสื่อสารกันได้ ดังนี้

  1. ขอบคุณ – ให้แบมือทั้ง 2 ข้าง โดยให้นิ้วชิดติดกัน จากนั้นก็ให้ทำการยกมือขึ้นเพื่อให้ขนานกันแบบแนวตั้งแล้วค่อยๆ ดึงมือทั้ง 2 ข้างนี้ออกจากกัน
  2. ขอโทษ – ยกมือซ้ายแบมือขึ้นมาอยู่ในระดับของหัวใจ โดยปลายนิ้วจะอยู่กับคนที่คุยด้วย แล้วก็ใช้นิ้วมือขวาวาดวนเวียนๆ บนมือซ้ายแบบตามเข็มนาฬิกาประมาณ 3 รอบ
  3. ไม่เป็นไร – กางฝ่ามือออกทั้ง 2 ข้าง จากนั้นก็หันเข้าหาลำตัว ทำการส่ายหน้าพร้อมกับสะบัดปลายนิ้ว 2 ข้างให้เหมือนกับสวนทางกันประมาณ 3 รอบ
  4. สบายดี – ให้แบมือ 2 ข้าง ใช้ปลายนิ้ว 2 มือทำมุมให้เหมือนกับรูปตัว V ฝ่ามือหันเข้าหาลำตัวให้อยู่บริเวณหน้าอก จากนั้นก็ลากมือเฉียงขึ้นเหมือนลักษณะของตัว V ให้ไปจนถึงไหล่ แล้วค่อยกำนิ้วมือ 4 นิ้วพร้อมกับชูนิ้วโป้งหันเข้าหากัน
  5. โชคดี – ปลายนิ้วชี้กับนิ้วโป้งสัมผัสกันเหมือนกับการทำโอเค นิ้วที่เหลือกางออกต่อจากนั้นก็ให้กำมือพร้อมกับชูนิ้วโป้ง
  6. คิดถึง – ให้กำมือแล้วยกมือขึ้นใช้นิ้วชี้ชี้ไปที่ขมับ แล้วก็ชี้นิ้วที่ว่าไปยังคนที่คุยด้วย
  7. น่ารัก – ให้เอานิ้วทั้ง 5 มาสัมผัสบริเวณโหนกแก้มโดยปลายนิ้วทั้งหมดชิดติดกัน แล้วค่อยๆ ลากลงมาตรงบริเวณแก้ม
  8. ชอบ – กำนิ้วกลาง นาง ก้อย ส่วนนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเหยียดตรง หันมือเข้าหาตัวเองให้อยู่บริเวณหน้าอก ทำนิ้วที่ชี้ออกให้เหมือนตัว V แล้วค่อยลากมือให้ลงพร้อมๆ กัน ขยับบริเวณปลายนิ้วชี้กับนิ้วโป้งให้สัมผัสกัน
  9. ไม่สบาย – ให้เอียงศีรษะไปด้านขวาเล็กน้อย แล้วก็หันฝ่ามือด้านหลังสัมผัสบริเวณหน้าผากเหมือนกับการจับว่าตัวร้อนหรือไม่