พิธีรับมอบ “ห้องน้ำคนพิการต้นแบบ”

ณ เวลา 10.00 นาฬิกา บริเวณศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง ผช.รมว.พม ได้มาเป็นประธานในงานรับมอบ ห้องน้ำคนพิการที่ทุกคนเข้าถึงได้ จากบริษัทเครือ Central จำกัด ในครั้งนี้เป็นการส่งมอบให้แก่กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงห้องน้ำ ทั้งหมด 9 หลัง อันเนื่องมาจากการพัฒนาสวนสาธารณะแห่งนี้ให้เป็นต้นแบบ เพราะต้องการให้คนพิการ, ผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงการบริการรวมทั้งใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมคนปกติ เพราะต้องการอำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้อย่างเต็มที่

รัฐบาล ได้ให้ความสำคัญกับคนพิการ เนื่องจากต้องการให้พวกเขาเหล่านี้ ได้รับสิทธิประโยชน์ รับความคุ้มครอง อย่างเท่าเทียม ต้องการให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในเรื่องของสาธารณะจากการดูแลของรัฐ เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นรวมทั้งพึ่งพาตนเองได้

โดยมีกรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ เป็นเจ้าภาพหลัก อีกทั้งยังมีการประสานความร่วมมือความพร้อม ให้เห็นความสำคัญของการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ และผู้สูงอายุ สำหรับสวนลุมพินีแห่งนี้ เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการดำเนินงานปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรฐานมาโดยตลอด อีกทั้งต้องการให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

ในวันที่ 13 กันยายน 2559 ได้มีการร่วมช่วยมือกันปรับปรุงห้องน้ำ โซนตะวันยิ้ม , ศูนย์ผู้สูงอายุ, ลานจอดรถ และทางเดินเข้ามายังสวนทั้ง 3 ประตูใหญ่ เพื่อให้เป็นต้นแบบของสวนในฝัน ที่ซึ่งคนพิการ, ผู้สูงอายุ, คนป่วย, เด็ก, สตรี รวมถึงทุกๆคนในสังคม เข้าถึงใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักสิทธิเสรีภาพ

ในการจัดงาน วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 มีพิธีรับมอบห้องน้ำคนพิการต้นแบบ โครงการในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ภาคประชารัฐ, กระทรวง พม., คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, องค์กรคนพิการ และบริษัทเครือ Central จำกัด ได้เข้ามาผสานพลังร่วมด้วยช่วยกัน ผลักดันให้การสนับสนุนในการปรับปรุงห้องน้ำ ทั้งหมด 9 หลัง อันได้แก่ ห้องน้ำใหญ่ 2 หลัง, ห้องน้ำเล็ก 7 หลัง อีกทั้งยังมีการปรับปรุงทางลาดให้เรียบขึ้น, เพิ่มไฟส่องสว่างป้องกันอันตราย, เพิ่มราวจับ นอกจากนี้อุปกรณ์ในห้องน้ำคนพิการ รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการปูพื้น เป็นไปตามหลักอย่างถูกต้องของมาตรฐานสากลทั้งสิ้น เรียกได้ว่านับเป็นอีก 1 กิจกรรมดีๆ ที่ประชาชนคนไทย ได้มีโอกาสมีคุณภาพชีวิตในที่สาธารณะดีมากขึ้นกว่าเดิม ทัดเทียมกับประเทศที่เจริญแล้ว