การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้บุคคลคนหนึ่งเกิดเป็นความพิการขึ้นมากับตัวเองเชื่อว่าเพียงแค่นี้ความรู้สึกทางด้านจิตใจมันก็ย่ำแย่มากพอในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แล้ว การที่สังคมเองพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนพิการจึงเป็นสิ่งที่ควรต้องทำเป็นอย่างมาก เพราะการที่เป็นคนพิการไม่ได้หมายความว่าจะเป็นบุคคลที่สังคมไม่ต้องการ เขาเพียงแค่เป็นคนที่สามารถทำกิจกรรมบางชนิดได้อย่างจำกัดเท่านั้น ซึ่งสิ่งที่จะช่วยเยียวยาคนพิการที่ดีได้คือการพยายามพัฒนาและให้โอกาสกับคนพิการเหล่านี้

วิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ

  1. การรู้จักสอนอาชีพต่างๆ ให้กับคนพิการ – คนพิการบางคนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แต่ในขณะเดียวกันคนพิการบางคนด้วยความพิการของเขาเองทำให้มีข้อจำกัดหลายๆ ด้านที่ไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ การมีสถานที่ที่ช่วยสอนอาชีพต่างๆ ให้กับคนพิการจึงถือว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการเหล่านี้อย่างหนึ่ง เพราะอย่างน้อยที่สุดการที่พวกเขามีอาชีพก็ทำให้สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ ไม่เป็นภาระกับสังคม
  2. เปิดกว้างด้านการทำงานกับคนพิการ – ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าหลายบริษัทเปิดโอกาสให้คนพิการเข้ามาทำงานกันมากขึ้น ซึ่งต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก เพราะคนพิการบางคนอาจมีอวัยวะบางอย่างที่ขาดหายไป แต่ความฉลาดในสมองไม่ได้หายไปด้วยแถมยังสามารถทำได้ดีกว่าคนปกติอีกต่างหาก สิ่งนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่มีความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี
  3. มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ – แม้ในปัจจุบันสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานสำหรับคนพิการ อาทิ ห้องน้ำสำหรับคนพิการ, พื้นที่จอดรถสำหรับคนพิการ และอื่นๆ จะมีอยู่หลายแห่ง แต่การที่รัฐหรือเจ้าของพื้นที่ต่างๆ พยายามสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการจะช่วยให้คนพิการทั้งหลายรู้สึกได้ว่าคุณภาพชีวิตของพวกเขาดีมากขึ้น สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบาย
  4. มีสิทธิพิเศษสำหรับคนพิการ – ทั้งหน่วยงานรัฐหรือเอกชนการมอบสิทธิพิเศษให้กับคนพิการ อาทิ เรื่องการรักษาพยาบาล, การเรียนหนังสือ จะช่วยให้คนพิการเองรู้สึกได้ว่าพวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ต่างกับคนปกติทั่วไป เพราะการที่พวกเขาได้รับสิทธิแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การได้เนื่องจากเขาไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไป
  5. จัดพื้นที่หรืองานรวมตัวของคนพิการ – การที่ให้คนพิการมีพื้นที่สำหรับพูดคุยหรือรวมตัวเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือทัศนคติต่างๆ จะช่วยให้พวกเขารู้สึกได้ว่าสังคมยังมีพื้นที่ที่ดีให้กับเขาซึ่งมันจะช่วยให้เขาสามรถพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองได้ดีมากขึ้นด้วย