การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อ ผลักดัน และ ขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่