การช่วยเหลือคนพิการให้ถูกต้องแล้วต้องทำมันด้วยใจ

กับการที่เป็นคนพิการเรื่องของการใช้ชีวิตของหลายๆ คนย่อมไม่ปกติเหมือนคนทั่วไปอยู่แล้ว เพราะด้วยความพิการที่เกิดขึ้นกับตัวเองมันทำให้เรื่องต่างๆ ในชีวิตของคนพิการต้องแปรเปลี่ยนไป การที่เราเป็นคนปกติเองหากมีโอกาสก็ควรที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อให้คนพิการสามารถชีวิตได้อย่างปกติ อย่างไรก็ตามการจะเข้าไปช่วยเหลือคนพิการเองก็ควรที่จะมีวิธีการที่จะช่วยเหลืออย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้กลายเป็นว่าไปเพิ่มความยากลำบากให้กับคนพิการเข้าไปอีก

วิธีการช่วยเหลือคนพิการอย่างถูกวิธี

  1. อย่าเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ ของคนพิการ – นี่คือวิธีการแรกสำหรับการช่วยเหลือคนพิการที่ถูกต้อง นั่นคืออย่าเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ จากที่เขาเคยวางเอาไว้เด็ดขาด เพราะการที่เคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านี้จะทำให้การใช้ชีวิตของคนพิการยากขึ้นเนื่องจากความไม่คุ้นชินกับการต้องไปใช้งานสิ่งของนั้นๆ
  2. เรียนรู้การใช้อุปกรณ์สำหรับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง – เพราะคนพิการหลายคนจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือ อาทิ รถเข็น เวลาเข็นในทางลงก็ควรหันหลังแล้วค่อยๆ เข็นลงทางลาด หรือ การใช้ไม้คำยันประคองก็ควรค่อยๆ ประคองผู้พิการแบบเบาๆ ไม่ควรจับให้แน่นมากเกินไปเพราะจะทำให้การเคลื่อนไหวตัวของคนพิการลำบาก เป็นต้น
  3. รู้จักการเคลื่อนย้ายคนพิการที่ถูกวิธี – คือหากมีรถเข็นแต่ไม่สามารถเข็นได้ก็ให้ใช้อย่างน้อย 2 คนในการอุ้มรถเข็น หรือถ้าหากว่าไม่มีรถเข็นก็ต้องรู้จักการโอบอุ้มผู้พิการอย่างถูกวิธีด้วยการช้อนใต้ข้อพับขาส่วนอีกมือก็โอบประคองคอเอาไว้
  4. การช่วยเหลือให้เข้าถึงในสิ่งต่างๆ – เช่น เรื่องการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางการได้ยินก็อาจไปเรียนรู้ภาษามือ ผู้พิการทางสายตาก็อาจเรียนรู้การทำอักษรเบลล์ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คนพิการสามารถเข้าถึงความรู้ ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
  5. พยายามพูดคุยด้วยการผ่อนคลาย – คนพิการหลายคนอาจต้องการเก็บตัวอยู่คนเดียวซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรให้เกิดขึ้นอย่างมาก การช่วยเหลือที่ดีก็คือพยายามอย่าพูดถึงเรื่องดังกล่าวให้หาเรื่องพูดคุยแบบผ่อนคลาย สบายๆ แต่เป็นการให้กำลังใจทางอ้อมเพื่อให้ผู้พิการไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่สังคมไม่ต้องการ
  6. ไม่ทำกิริยารังเกียจหรือไม่พอใจกับคนพิการ – สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามแสดงออกอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ที่ต้องการช่วยเหลือคนพิการ เพราะการแสดงออกด้วยวิธีการดังกล่าวจะทำให้คนพิการรู้สึกได้ทันทีว่าพวกเขากลายเป็นภาระของคนอื่น เป็นภาระของสังคม ซึ่งนั่นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ดีทางความคิดและอาจส่งผลมายังการกระทำที่ไม่สมควรอีกด้วย