การฝึกอาชีพคนพิการใหม่

May 15, 2017 admin 0

การเป็นคนพิการไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่สามารถทำอะไรได้เลย เพราะคนพิการหลายๆ คนเราก็มักจะเห็นว่าถึงแม้ร่างกายเขาจะพิการแต่จิตใจไม่ได้พิการตามไปด้วย การพยายามหาช่องทางในการช่วยเหลือตนเองหรือครอบครัวจะเป็นสิ่งที่คนพิการส่วนใหญ่พยายามคิดอยู่ตลอด อย่างน้อยที่สุดก็คือการพยายามไม่เป็นภาระให้กับคนใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเรื่องของการมีอาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คนพิการส่วนใหญ่ต้องการมากที่สุด เพราะหากว่าพวกเขามีอาชีพนั่นก็หมายถึงว่าพวกเขาสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้โดยไม่ต้องไปพึ่งพาใคร สถานที่ฝึกอาชีพของคนพิการ ปัจจุบันก็มีหลากหลายสถานที่พยายามจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการได้เข้ามาฝึกวิชาชีพทั้งหลายเพื่อสามารถนำไปเป็นวิชาชีพติดตัวเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ซึ่งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง คนพิการทุกคนสามารถไปสมัครฝึกอาชีพได้ อาทิ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง อ.พระประแดง สมุทรปราการ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น อ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูลเผ่าพนัส อ.เมือง อุบลราชธานี ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน อ.แม่แตง เชียงใหม่ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา […]

การช่วยเหลือคนพิการให้ถูกต้องแล้วต้องทำมันด้วยใจ

May 9, 2017 admin 0

กับการที่เป็นคนพิการเรื่องของการใช้ชีวิตของหลายๆ คนย่อมไม่ปกติเหมือนคนทั่วไปอยู่แล้ว เพราะด้วยความพิการที่เกิดขึ้นกับตัวเองมันทำให้เรื่องต่างๆ ในชีวิตของคนพิการต้องแปรเปลี่ยนไป การที่เราเป็นคนปกติเองหากมีโอกาสก็ควรที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อให้คนพิการสามารถชีวิตได้อย่างปกติ อย่างไรก็ตามการจะเข้าไปช่วยเหลือคนพิการเองก็ควรที่จะมีวิธีการที่จะช่วยเหลืออย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้กลายเป็นว่าไปเพิ่มความยากลำบากให้กับคนพิการเข้าไปอีก วิธีการช่วยเหลือคนพิการอย่างถูกวิธี อย่าเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ ของคนพิการ – นี่คือวิธีการแรกสำหรับการช่วยเหลือคนพิการที่ถูกต้อง นั่นคืออย่าเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ จากที่เขาเคยวางเอาไว้เด็ดขาด เพราะการที่เคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านี้จะทำให้การใช้ชีวิตของคนพิการยากขึ้นเนื่องจากความไม่คุ้นชินกับการต้องไปใช้งานสิ่งของนั้นๆ เรียนรู้การใช้อุปกรณ์สำหรับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง – เพราะคนพิการหลายคนจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือ อาทิ รถเข็น เวลาเข็นในทางลงก็ควรหันหลังแล้วค่อยๆ เข็นลงทางลาด หรือ การใช้ไม้คำยันประคองก็ควรค่อยๆ ประคองผู้พิการแบบเบาๆ […]

รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย

February 14, 2017 admin 0

เมื่อพูดถึงคนพิการเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดกับตัวเองหรือว่าคนที่รักอย่างแน่นอน ทว่าบางทีมันก็ไม่สามารถที่บอกได้ว่าใครคือผู้ที่โชคร้ายจะต้องเกิดเป็นคนพิการ หรือว่าต้องเปลี่ยนจากคนปกติเป็นคนพิการ ซึ่งมันเกิดมาจากปัจจัยหลายๆ ประการทั้งจากการผิดปกติตั้งแต่กำเนิดหรือว่าการใช้ชีวิตก็ตามที ซึ่งหากเราลองมาดูที่อัตราส่วนการเกิดคนพิการในปัจจุบันจากการลงทะเบียนเป็นผู้พิการเราจะเห็นได้ว่าอัตราส่วนหรือจำนวนคนที่มาจดทะเบียนเป็นคนพิการมีจำนวนที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้น อัตราส่วนการเกิดคนพิการในปัจจุบัน หากลองมาดูจากผลการจดทะเบียนคนพิการทั่วประเทศตั้งแต่ตอนเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมาจนถึงล่าสุดจะเห็นได้อย่างว่าจำนวนคนพิการมีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงแตกต่างกันออกไป โดยสามารถจำแนกออกเป็นเดือนต่างๆ ถูกนับยอดเอาไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2537 โดยสามารถจำแนกออกได้เป็นตัวเลขดังต่อไปนี้ เดือนมกราคม มีผู้มาลงทะเบียนทั้งหมด 2,283,954 คน โดยแบ่งเป็นคนในกรุงเทพฯ 40,227 คน คนตามภูมิภาคต่างๆ 892,914 คน […]

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

February 14, 2017 admin 0

ความเป็นมา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 23 เพื่อคุ้มครองและพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ และนำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ วิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ทั่วทุกคน และ เป็นธรรมมากที่สุด พันธกิจ พัฒนาด้านอาชีพและการศึกษาของคนพิการและผู้ช่วยเหลือคนพิการ สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรและเครือข่าย พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

February 6, 2017 admin 0

โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อ ผลักดัน และ ขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่