Equipment_for_human_side

อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการมีอะไร แต่ละอย่างช่วยผู้พิการทางด้านไหน

January 12, 2018 admin 0

ด้วยความพิการที่ไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างเหมือนคนทั่วไปได้ทำให้คนพิการจำนวนมากจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เครื่องช่วยเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด เราจะเห็นว่าคนพิการแต่ละประเภทก็ต้องการอุปกรณ์เครื่องช่วยที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าพวกเขามีความพิการทางด้านไหนก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในด้านนั้นเข้าไปช่วยเหลือ ซึ่งหากมีการจำแนกประเภทของอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการออกมาแล้วก็จะรู้ว่าอุปกรณ์แต่ละประเภทนั้นเป็นอะไรและสามารถช่วยผู้พิการในด้านไหนได้บ้าง ประเภทของอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการพร้อมลักษณะการช่วยเหลือ รถนั่งคนพิการหรือวีลแชร์ – ลักษณะจะเป็นรถที่มี 2 ล้อขนาดใหญ่และมี 2 ล้อขนาดเล็กอยู่ด้านหน้า มีหน้าที่เอาไว้ช่วยเหลือผู้พิการที่ไม่สามารถเดินด้วยตนเองได้ตามแต่เหตุผลด้านความพิการของคนๆ นั้น ส่วนใหญ่แล้วผู้พิการทางขา ทางสายตา ก็มักจะเลือกใช้รถนั่งคนพิการหรือวีลแชร์ตามความเหมาะสมของตนเอง ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน หรืออุปกรณ์ช่วยเดิน – จะมีด้วยกันอยู่หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นไม้เท้าขาเดียว ไม้เท้า 4 ขา ไม้เท้า […]

Allowance_Register_Protectionandadvocacy

เบี้ยยังชีพคนพิการคืออะไร มีประโยชน์และข้อดียังไง

December 28, 2017 admin 0

คนพิการถือเป็นคนที่สังคมควรต้องให้โอกาสไม่ต่างไปกับคนปกติทั่วไป หนำซ้ำยังต้องควรได้รับสิทธิประโยชน์ดีๆ มากกว่าคนธรรมดาด้วยซ้ำ เนื่องเพราะคนพิการเองก็มีด้วยกันหลายรูปแบบสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ภาครัฐเองต้องมีสวัสดิการเพื่อให้คนพิการสามารถมีรายได้เพื่อให้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้แม้ว่าจำนวนเงินจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับประโยชน์ดีๆ จากภาครัฐที่ให้ประชาชนนั่นเอง สิ่งที่ภาครัฐได้ทำให้กับผู้พิการก็คือการให้เบี้ยยังชีพคนพิการซึ่งเป็นเงินที่มาจากการจัดสรรเพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้พิการเหล่านี้ดีขึ้นนั่นเอง เบี้ยยังชีพคนพิการคืออะไร เบี้ยยังชีพคนพิการเป็นกำหนดกฎเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้กับคนพิการขององค์กรส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ ให้เกิดความสอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พูดง่ายๆ ก็คือเป็นเงินที่ทางภาครัฐมีการจัดสรรให้กับผู้พิการตามแต่ละพื้นที่ทุกพื้นที่ในประเทศไทย โดยมีการจ่ายผ่านไปยังองค์กรส่วนท้องถิ่นตามแต่ละพื้นที่นั้นๆ โดยผู้พิการจะต้องมาทำการลงทะเบียนเพื่อระบุตัวตนว่าคือบุคคลผู้มีความพิการในประเภทต่างๆ เหมาะสมที่จะได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการนี้ตามความชอบธรรม โดยคนพิการที่ได้รับสิทธิ์ในเบี้ยยังชีพของคนพิการนั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่ประกอบไปด้วย เป็นผู้มีสัญชาติไทย, มีภูมิลำเนาในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, มีบัตรประจำตัวคนพิการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในความอุปการะจากสถานสงเคราะห์ของรัฐด้วย ประโยชน์และข้อดีของเบี้ยยังชีพคนพิการ ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้พิการทุกๆ คนในการนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ประโยชน์ตามที่พวกเขาต้องการได้โดยไม่ต้องไปเดือดร้อนคนในครอบครัวหรือคนใกล้เคียง เป็นกำลังใจชั้นดีให้กับผู้พิการทั้งหลายที่กำลังรู้สึกท้อแท้หรือหมดหวังในการทำมาหากิน อย่างน้อยที่สุดก็ยังได้รับการดูแลจากภาครัฐที่ไม่ทอดทิ้งคนพิการและยังเป็นสิ่งที่จะทำให้กลับมาสู้ด้วยการตั้งต้นตัวเองใหม่อีกครั้ง ครอบครัวที่มีผู้พิการอยู่จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและยังช่วยให้การดูแลผู้พิการของคนในครอบครัวเป็นภาระน้อยลงในระดับหนึ่ง […]

สิ่งอำนวยความสะดวกยุคใหม่สำหรับคนพิการในปัจจุบัน

July 18, 2017 admin 0

แม้ว่าคนพิการจะเป็นคนที่มีร่างกายไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนคนทั่วไป แต่จริงๆ แล้วคนพิการเหล่านี้เองก็สามารถทีจะอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปกติสุข ยิ่งในสังคมปัจจุบันนี้ด้วยความที่ได้รับการศึกษาและเข้าใจในความพิการเหล่านี้มากขึ้น จึงทำให้คนพิการกลายเป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้นกว่าแต่ก่อนได้มากเช่นเดียวกัน สังเกตง่ายๆ ได้จากการที่เวลาเราเดินทางไปสถานที่ไหนก็ตามมักจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เอาไว้ให้สำหรับคนพิการอยู่เสมอ ซึ่งมันบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่านี่คือสังคมที่เท่าเทียมกันอย่างแท้จริง สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในยุคปัจจุบัน บันไดเลื่อนสำหรับผู้ที่ใช้วีลแชร์ – สิ่งอำนวยความสะดวกนี้เราสามารถเห็นได้บ่อยมากตามสถานที่ต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีการขึ้นลงจากชั้นหนึ่งไปยังอีกชั้นหนึ่ง อาทิ สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น ด้วยสถานที่ดังกล่าวไม่ได้มีจำนวนชั้นมากมายนักประกอบกับการใช้ลิฟต์ก็ดูจะไม่เพียงพอ การมีบันไดเลื่อนสำหรับคนพิการจึงกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการที่ต้องนั่งวีลแชร์ก็สามารถใช้บริการในสถานที่เหล่านี้ได้เช่นกัน ห้องน้ำสำหรับคนพิการ – ทุกวันนี้สถานที่สาธารณะแทบจะทุกที่ค่อนข้างให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยของผู้พิการเป็นอย่างมาก เราจะเห็นได้ว่าตามสถานที่ราชการ. ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ […]

สิทธิประโยชน์ของคนพิการที่ควรจะได้รับ

July 9, 2017 admin 0

สิ่งหนึ่งที่สังคมรับรู้มาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องของคนพิการก็คือ เขาเหล่านั้นถือว่าเป็นบุคคลที่โชคร้ายซึ่งมีร่างกายไม่สมประกอบอย่างที่เราๆ เป็นกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตามพวกเขาเองก็คงไม่ต้องการให้คนทั่วไปมองพวกเขาว่าเป็นคนน่าสงสาร หรือเป็นคนที่ไม่มีความสำคัญกับสังคม เพราะคนพิการทุกคนเองก็ต้องการที่จะใช้ชีวิตให้เหมือนกับคนธรรมดาทั่วไป ไม่ได้ต้องการให้มองพวกเขาว่าเป็นคนที่แตกต่างแต่ประการใด ถึงกระนั้นการเป็นผู้พิการก็ควรที่จะมีสิทธิประโยชน์ที่ได้มากกว่าคนทั่วไปอยู่บ้างเล็กน้อย เนื่องจากการใช้ชีวิตของพวกเขามีความยากลำบากกว่าคนธรรมดาทั่วไปค่อนข้างมากอยู่เหมือนกัน สิทธิประโยชน์ของคนพิการที่พวกเขาควรได้รับ สิทธิเรื่องของการรักษาพยาบาล – การรักษาพยาบาลถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือคนพิการเองสมควรที่จะได้รับอย่างเต็มที่ แล้วยิ่งเป็นคนพิการด้วยยิ่งต้องสมควรได้รับสิทธิในการรักษามากกว่าคนทั่วไป อย่างน้อยๆ ที่สุดก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความพิการของเขาที่หน่วยงานประเภทโรงพยาบาลต้องมีการให้สิทธิที่ดีที่สุดกับคนพิการเหล่านี้ สิทธิในเรื่องการศึกษา – แม้จะเป็นผู้พิการแต่พวกเขาก็ควรที่จะต้องได้รับการศึกษาไม่ต่างกับคนทั่วไปเลยแม้แต่น้อย ซึ่งทุกวันนี้เราจะเห็นว่ามีโรงเรียนสำหรับผู้พิการเฉพาะทางหลายๆ ด้านซึ่งนั่นนับว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการที่จะให้คนพิการเหล่านี้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อสามารถพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้ในอนาคต หรืออย่างน้อยที่สุดสามารถดูแลตัวเองไม่ให้เป็นภาระของสังคม ดูแลครอบครัวให้มีความสุขก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี สิทธิในการฝึกอาชีพ – […]

สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่สาธารณะของคนพิการมีอะไรบ้าง

June 30, 2017 admin 0

ด้วยความที่เข้าใจได้ว่าคนพิการไม่สามารถจะใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนกับคนเราทั่วไป เพราะฉะนั้นการมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการตามพื้นที่สาธารณะต่างๆ จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆ ประเทศบนโลกใบนี้จะต้องทำ มันเหมือนกับเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความเท่าเทียมระหว่างคนปกติกับคนพิการว่าถึงแม้เขาจะเป็นผู้พิการแต่ก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนทั่วไปได้อย่างปกติสุข ซึ่งในประเทศไทยเองสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่สาธารณะของคนพิการก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายเลยทีเดียว สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่สาธารณะสำหรับคนพิการ ที่นั่งสำหรับคนพิการ – เรามักจะเห็นว่าเวลาไปสถานทีสาธารณะต่างๆ มักจะมีที่นั่งพิเศษสำหรับคนพิการเอาไว้เพื่อคอยอำนวยความสะดวกในกรณีที่คนพิการต้องใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าว อาทิ บริเวณโรงพยาบาลก็จะมีที่นั่งสำหรับคนพิการที่เมื่อขึ้นจากลิฟต์มาก็สามารถนั่งรอพบแพทย์หรือยื่นบัดนัดต่างๆ เป็นต้น ที่จอดรถสำหรับคนพิการ – นี่คือสิ่งที่เราเห็นได้บ่อยที่สุดสำหรับที่จอดรถของคนพิการ โดยส่วนมากจะเป็นการเว้นพื้นที่โดยมีการทำเครื่องหมายเฉพาะเอาไว้ให้ในบริเวณที่จะทำให้คนพิการสะดวกต่อการใช้บริการสถานที่ต่างๆ อาทิ สถานที่ราชการ, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยมักจะทำพื้นที่จอดรถคนพิการไว้ใกล้กับทางเข้าออกเพื่อสะดวกในการเดินทางมาทำธุระ ทางลาด – […]

ภาษามือใช้กับคนพิการอย่างไรให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราอยากสื่ออกไป

June 18, 2017 admin 0

ภาษามือคือภาษาที่ใช้สำหรับคนพิการทางด้านการได้ยิน เป็นการใช้เพื่อบ่งบอกถึงความต้องการสื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินให้เข้าใจว่าต้องการสื่อสารอะไรกับพวกเขา โดยภาษามือที่แสดงออกมาก็จะเป็นการสื่อภาษาเฉพาะตัวที่ผู้พิการทางการได้ยินจะเข้าใจว่าหมายถึงอะไร ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีความสำคัญสำหรับการสื่อสารกับพวกเขาเป็นอย่างมาก เพราะมันจะทำให้พวกเขาได้รับรู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร เราจะสังเกตได้ว่าทุกวันนี้สื่อทางทีวีต่างๆ เองก็พยายามให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นด้วยการมีการบอกภาษามือในมุมเล็กๆ ของจอทีวีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก ภาษามือที่สำคัญสำหรับคนพิการ การฝีกที่จะใช้ภาษามือเพื่อสื่อสารกับคนพิการ หรือคนพิการเองที่ต้องการจะฝึกใช้ภาษามือเพื่อสื่อสารกับคนอื่นก็มีคำพูดพื้นฐานแบบง่ายๆ ที่สามารถเอาไว้ติดต่อสื่อสารกันได้ ดังนี้ ขอบคุณ – ให้แบมือทั้ง 2 ข้าง โดยให้นิ้วชิดติดกัน จากนั้นก็ให้ทำการยกมือขึ้นเพื่อให้ขนานกันแบบแนวตั้งแล้วค่อยๆ ดึงมือทั้ง 2 ข้างนี้ออกจากกัน ขอโทษ […]

เครื่องมือในการช่วยเหลือความพิการมีอะไรบ้าง ใช้ทำอย่างไร

June 16, 2017 admin 0

สำหรับผู้ที่เป็นคนพิการอย่างที่เราทุกคนรู้กันดีก็คือเป็นคนที่มีอวัยวะในร่างกายไม่ครบ 32 ประการ ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยให้คนพิการเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติก็คือก็มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีความสำคัญอย่างมากกับเหล่าบรรดาคนพิการทุกคน ซึ่งเครื่องมือแต่ละชนิดก็จะมีความสำคัญแตกต่างกันออกไปตามแต่ว่าความพิการใดจะเหมาะสมกับการใช้เครื่องมืออะไรบ้าง เครื่องมือที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้พิการมีอะไรบ้าง และใช้งานอย่างไร รถนั่งคนพิการ หรือ วีลแชร์ – คือรถเข็นนั่งสำหรับคนที่พิการที่ไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเอง จะมีล้อขนาดใหญ่ 2 ล้อ มีล้อขนาดเล็กด้านหน้า 2 ล้อ มีเก้าอี้สำหรับนั่งรวมถึงที่พักขา โดยรถวีลแชร์จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับความพิการเพื่อนำมาใช้งานโดยแบบของรถวีลแชร์ก็จะมีแบบ รถมาตรฐานขนาดใหญ่, มาตรฐานขนาดเล็ก, แบบช่วยเหลือตนเอง, แบบไตรวีลเลอร์ […]

วิธีการแบ่งแยกประเภทของคนพิการ

June 11, 2017 admin 0

คนที่มีอวัยวะของร่างกายไม่สมประกอบเราจะเรียกกันว่าเป็น คนพิการ ซึ่งเวลาที่เราเห็นโดยทั่วไปเมื่อพบกับคนที่ร่างกายไม่สมประกอบเราก็จะเรียกแต่คนพิการโดยที่เราอาจไม่ได้รับรู้ว่าจริงๆ แล้วคนพิการประเภทต่างๆ ก็มีการแบ่งเอาไว้ค่อนข้างชัดเจน 9 ประเภท ประเภทของคนพิการ พิการทางการมองเห็น – ศูนย์เสียการมองเห็นจนไม่ได้รับการศึกษาด้วยการใช้สายตาปกติได้ แต่ก็สามารถศึกษาได้จากการเรียนที่แตกต่างกับคนอื่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย ได้แก่ คนตาบอด คือ ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลย ต้องใช้อักษรเบลล์หรือการฟังเสียง กับ คนตาบอดบางส่วน คือ เห็นอย่างเลือนราง พอมองเห็นบ้างในระดับที่ใกล้สายตา […]

เขียนอักษรเบลล์ให้คนพิการทางสายตาอย่างไรให้เข้าใจง่าย

June 7, 2017 admin 0

อักษรเบลล์ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้พิการทางสายตา ด้วยความที่เขาไม่สามารถมองเห็นได้ทำให้ไม่สามารถอ่านหนังสือ หรือศึกษาหาความรู้ต่างๆ อะไรได้เลย ด้วยเหตุนี้เองทำให้ต้องเกิดการคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องการประดิษฐ์อักษรเบลล์ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ผู้พิการทางสายตาสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารรวมถึงสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น ซึ่งหลายคนอาจมองว่าอักษรเบลล์เป็นสิ่งที่ต้องถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะจากคนที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น ทว่าจริงๆ แล้วอักษรเบลล์สามารถทำขึ้นเองได้โดยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากอย่างที่คิด การเขียนอักษรเบลล์ให้คนพิการทางสายตาเข้าใจได้ง่ายขึ้น อย่างที่กล่าวไปในตอนแรกว่าหลายคนมักมองถึงเรื่องการเขียนอักษรเบลล์เป็นเรื่องที่ยาก ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางแต่จริงๆ แล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่ใครหลายคนคิดเลย ถึงกระนั้นก็ตามสิ่งแรกที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้หากต้องการเขียนอักษรเบลล์ก็คือ ต้องจำโค๊ดรหัสของตัวอักษรให้ได้เสียก่อน ซึ่งตัวอักษรไทย อังกฤษ ตัวเลข ก็จะมีโค๊ดที่แตกต่างกันออกไป แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหากว่าเราจะใช้การฝึกจำบ่อยๆ ใช้การฝึกฝนเยอะๆ มันจะช่วยให้เราจำได้เป็นอย่างดี เมื่อเราเริ่มจำจุดต่างๆ ของอักษรเบลล์ได้สิ่งต่อมาที่เราต้องรู้ก็คืออักษรเบลล์จะเป็นจุดที่มีลักษณะนูนๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้สัมผัสพร้อมกับเข้าใจว่ามันคืออักษรอะไร […]

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

May 31, 2017 admin 0

ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้บุคคลคนหนึ่งเกิดเป็นความพิการขึ้นมากับตัวเองเชื่อว่าเพียงแค่นี้ความรู้สึกทางด้านจิตใจมันก็ย่ำแย่มากพอในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แล้ว การที่สังคมเองพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนพิการจึงเป็นสิ่งที่ควรต้องทำเป็นอย่างมาก เพราะการที่เป็นคนพิการไม่ได้หมายความว่าจะเป็นบุคคลที่สังคมไม่ต้องการ เขาเพียงแค่เป็นคนที่สามารถทำกิจกรรมบางชนิดได้อย่างจำกัดเท่านั้น ซึ่งสิ่งที่จะช่วยเยียวยาคนพิการที่ดีได้คือการพยายามพัฒนาและให้โอกาสกับคนพิการเหล่านี้ วิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ การรู้จักสอนอาชีพต่างๆ ให้กับคนพิการ – คนพิการบางคนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แต่ในขณะเดียวกันคนพิการบางคนด้วยความพิการของเขาเองทำให้มีข้อจำกัดหลายๆ ด้านที่ไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ การมีสถานที่ที่ช่วยสอนอาชีพต่างๆ ให้กับคนพิการจึงถือว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการเหล่านี้อย่างหนึ่ง เพราะอย่างน้อยที่สุดการที่พวกเขามีอาชีพก็ทำให้สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ ไม่เป็นภาระกับสังคม เปิดกว้างด้านการทำงานกับคนพิการ – ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าหลายบริษัทเปิดโอกาสให้คนพิการเข้ามาทำงานกันมากขึ้น ซึ่งต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก เพราะคนพิการบางคนอาจมีอวัยวะบางอย่างที่ขาดหายไป แต่ความฉลาดในสมองไม่ได้หายไปด้วยแถมยังสามารถทำได้ดีกว่าคนปกติอีกต่างหาก สิ่งนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่มีความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ – แม้ในปัจจุบันสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานสำหรับคนพิการ […]